Бүтээгдэхүүн

  • Span

    Span

    I. Ерөнхий тойм Сорбитаны өөхний хүчил эфир (Span) нь өөх тосны хүчлийн бүлгийг гидрофобын хэсэг, сорбитаны бүлгийг гидрофилийн хэсэг гэж үздэг ионы бус гадаргуугийн идэвхтэй бодис юм. Полиоксиэтилен (20) сорбитан тосны хүчлийн эфир (Tween) нь өөхний хүчлүүдийн бүлгийг гидрофобын хэсэг, сорбитан полиэтилен гликолийн эфирийн бүлгийг гидрофилийн хэсэг гэж үздэг ионы бус гадаргуугийн идэвхтэй бодис юм. Ⅱ. Чанарын стандартууд (Полисорбат-80 нь CP2015 стандартыг дагаж мөрдөх ба бусад цувралууд нь USP32 стандартыг дагаж мөрдөх болно) ...